• Τιμή εισιτηρίου 7€
  • Παιδικό (κάτω των δώδεκα) 6€ - Παιδιά που καταλαμβάνουν θέση κινηματογράφου πληρώνουν εισιτήριο.
  • Φοιτητικό (Επίδειξη ενημερωμένης κάρτας) 6€
  • Οικογενειακό (Γονέας + 2 παιδιά, 2 γονείς + παιδιά) 5€
  • Ανέργων (Επίδειξη ενημερωμένης κάρτας ΟΑΕΔ) 5€
  • Προπληρωμένες μη ονομαστικές κάρτες 10 κινηματογραφικων προβολών απεριόριστης διάρκειας 50€.